THE MUSIC CASTLE е репетиционна, разполагаща с две напълно оборудвани помещения за репетиции.